Người tuổi Mùi chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Mùi?

Trong các bài trước, chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi xông nhà Tết Canh Tý hợp với năm và ngày xông nhà. Tuy nhiên, đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, người xông nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ. Vì vậy chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các tuổi tốt xông nhà hợp với năm mới, ngày xông nhà (mùng 1 và mùng 6 Tết là ngày đi làm chính thức) và từng tuổi gia chủ để bạn đọc dễ tra cứu. Chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt (trên trung bình) cho hai ngày mùng 1 và mùng 6 Tết để bạn đọc rộng đường lựa chọn.

Riêng về hợp tuổi gia chủ, chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu (can, chi xung khắc) là được. Mặt khác, chỉ cần người xông đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi, nếu được đủ các yếu tố trên thì càng tốt.

chọn tuổi xông nhà cho người tuổi Mùi, tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Mùi, tuổi tốt xông nhà tết Canh Tý 2020, chọn tuổi xông nhà năm canh tý, chọn tuổi xông nhà,

Tuổi xông nhà mùng 1 Tết Canh Tý 2020

2. Tuổi khá (trên trung bình)

- Đinh Mão 1927, 1987

- Đinh Tị 1917, 1977

- Mậu Tý 1924, 1984

- Mậu Dần 1938, 1998

- Kỷ Mão 1939, 1999

- Kỷ Tị 1929, 1989

- Canh Tý 1900, 1960

- Canh Dần 1950, 2010.

(kiêng các tuổi có hàng Can là Giáp, Bính, Tân, Quý và hàng Chi là Ngọ, Dậu).

1. Tuổi tốt

- Nhâm Dần: 1962;

- Ất Tị: 1905, 1965;

- Đinh Mùi: 1907, 1967;

- Mậu Thân: 1908, 1968;

- Canh Tuất: 1910, 1970;

- Nhâm Tý: 1912, 1972;

- Ất Mão: 1915, 1975;

- Kỷ Mùi: 1919, 1979;

- Canh Thân: 1920, 1980;

- Nhâm Tuất: 1922, 1982;

- Ất Sửu: 1925, 1985;

- Mậu Thìn: 1928, 1988;

- Nhâm Thân: 1932, 1992;

- Ất Hợi: 1935, 1995;

- Đinh Sửu: 1937, 1997;

- Canh Thìn: 1940, 2000;

- Đinh Hợi: 1947, 2007;

- Kỷ Sửu: 1949, 2009;

- Nhâm Thìn: 1952, 1912;

- Ất Mùi: 1955, 2015;

- Mậu Tuất: 1958;

- Kỷ Hợi: 1959.

Trong đó các tuổi Nhâm Tuất: 1922, 1982; Ất Sửu: 1925, 1985; Nhâm Thân: 1932, 1992; Ất Hợi: 1935, 1995; Nhâm Thìn: 1952, 1912; Ất Mùi: 1955, 2015 tốt nhất vì được cả Can và Chi.

Tuổi tốt xông nhà ngày mùng 6 Tết Canh Tý 2020

2. Tuổi khá (trên trung bình)

- Canh Tý: 1900, 1960;

- Canh Tuất: 1910, 1970

- Nhâm Tý: 1912, 1972

- Nhâm Tuất: 1922, 1982;

- Tân Mão: 1951, 2011;

- Tân Mùi: 1931, 1991;

- Tân Dậu: 1921, 1981;

- Tân Hợi: 1911, 1971;

- Quý Mão: 1903, 1963;

- Quý Mùi: 1943, 2003;

- Quý Dậu: 1933, 1993;

- Quý Hợi: 1923, 1983

(Kiêng các tuổi có các Can: Giáp, Bính, Mậu; và các Chi: Ngọ, Dần).

1. Tuổi tốt

- Tân Sửu: 1961;

- Ất Tị: 1905, 1965;

- Đinh Mùi: 1907, 1967;

- Quý Sửu: 1913, 1973;

- Ất Mão: 1975;

- Đinh Tị: 1977;

- Canh Thân: 1920, 1980;

- Ất Sửu: 1925, 1985;

- Đinh Mão: 1927, 1987;

- Kỷ Tị: 1929, 1989;

- Nhâm Thân: 1932, 1992;

- Ất Hợi: 1935, 1995;

- Đinh Sửu: 1937, 1997;

- Canh Thìn: 1940, 2000;

- Tân Tị: 1941, 2001;

- Ất Dậu: 1945, 2005;

- Đinh Hợi: 1947, 2007;

- Kỷ Sửu: 1949, 2009;

- Nhâm Thìn: 1952, 2012;

- Quý Tị: 1953, 2013;

- Ất Mùi: 1955, 2015;

- Đinh Dậu: 1957;

Trong đó, những tuổi Ất Tị: 1905, 1965; Đinh Tị: 1977; Ất Sửu: 1925, 1985; Đinh Sửu: 1937, 1997 là tốt nhất vì được cả can và chi.

chọn tuổi xông nhà cho người tuổi Mùi, tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Mùi, tuổi tốt xông nhà tết Canh Tý 2020, chọn tuổi xông nhà năm canh tý, chọn tuổi xông nhà,

Tuổi tốt hợp gia chủ tuổi Mùi: xung Sửu, hợp Ngọ, Hợi, Mão:

1. Ất Mùi - 1955, 2015 (Ất khắc Kỷ, Tân, hợp Canh) hợp tuổi: Giáp Ngọ (1954, 2014), Bính Ngọ (1906, 1966), Mậu Ngọ (1918, 1978), Canh Ngọ (1930, 1990), Nhâm Ngọ (1942, 2002), Ất Hợi (1935, 1995), Đinh Hợi (1947, 2007), Quý Hợi (1923, 1983), Ất Mão (1915, 1975), Đinh Mão (1927, 1987), Quý Mão (1963), Canh Tý (1960), Canh Dần (1950, 2010), Canh Thìn (1940, 2000), Canh Thân (1920, 1980), Canh Tuất (1910, 1970);

2. Đinh Mùi - 1907, 1967 (Đinh khắc Tân, Quý, hợp Nhâm) hợp tuổi: Giáp Ngọ (1954, 2014), Bính Ngọ (1906, 1966), Mậu Ngọ (1918, 1978), Canh Ngọ (1930, 1990), Nhâm Ngọ (1942, 2002), Ất Hợi (1935, 1995), Đinh Hợi (1947, 2007), Kỷ Hợi (1959), Ất Mão (1915, 1975), Đinh Mão (1927, 1987), Kỷ Mão (1939, 1999), Nhâm Tý (1912, 1972), Nhâm Dần (1962), Nhâm Thìn (1952, 2012), Nhâm Thân (1932, 1992), Nhâm Tuất (1922, 1982);

3. Kỷ Mùi - 1919, 1979 (Kỷ khắc Ất, Quý, hợp Giáp) hợp tuổi: Giáp Ngọ (1954, 2014), Bính Ngọ (1906, 1966), Mậu Ngọ (1918, 1978), Canh Ngọ (1930, 1990), Nhâm Ngọ (1942, 2002), Kỷ Hợi (1959), Đinh Hợi (1947, 2007), Tân Hợi (1911, 1971), Kỷ Mão (1939, 1999), Đinh Mão (1927, 1987), Tân Mão (1951, 2011), Giáp Tý (1924, 1984), Giáp Dần (1914, 1974), Giáp Thìn (1964), Giáp Thân (1944, 2004), Giáp Tuất (1934, 1994);

4. Tân Mùi - 1931, 1991 (Tân khắc Đinh, Ất, hợp Bính) hợp tuổi: Giáp Ngọ (1954, 2014), Bính Ngọ (1906, 1966), Mậu Ngọ (1918, 1978), Canh Ngọ (1930, 1990), Nhâm Ngọ (1942, 2002), Kỷ Hợi (1959), Tân Hợi (1911, 1971), Quý Hợi (1923, 1983), Kỷ Mão (1939, 1999), Tân Mão (1951, 2011), Quý Mão (1963), Bính Tý (1936, 1996), Bính Dần (1926, 1986), Bính Thìn (1916, 1976), Bính Thân (1956), Bính Tuất (1946, 2006);

5. Quý Mùi - 1943, 2003 (Quý khắc Kỷ, Đinh, hợp Mậu) hợp tuổi: Giáp Ngọ (1954, 2014), Bính Ngọ (1906, 1966), Mậu Ngọ (1918, 1978), Canh Ngọ (1930, 1990), Nhâm Ngọ (1942, 2002), Ất Hợi (1935, 1995), Tân Hợi (1911, 1971), Quý Hợi (1923, 1983), Ất Mão (1915, 1975), Tân Mão (1951, 2011), Quý Mão (1963), Mậu Tý (1918, 1978), Mậu Dần (1938, 1998), Mậu Thìn (1928, 1988), Mậu Thân (1908, 1968), Mậu Tuất (1958)./.

Nguồn: http://reatimes.vn/nguoi-tuoi-mui-chon-tuoi-nao-xong-nha-nam-canh-ty-2020-20200112165101115.html

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

Kiến trúc sư và chuyện thiết kế miễn phí

Xem thêm »

Tuyệt chiêu hóa giải 8 cấm kỵ phong thủy phòng ngủ liên quan tới giường

Phong thủy phòng ngủ tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, hạnh phúc và sự nghiệp của gia chủ. Do đó, việc thiết kế và bài trí không gian... Xem thêm »

Phong thủy văn phòng và 6 lưu ý quan trọng tuyệt đối không bỏ qua

Nếu biết cách áp dụng các mẹo phong thủy văn phòng thì bất kể đó là văn phòng tại nhà hay công ty, diện tích rộng hay hẹp đều có thể thu hút... Xem thêm »

4 yếu tố phong thủy quan trọng cần xem xét khi mua nhà mới

Mua một ngôi nhà mới là trải nghiệm thú vị, dù quá trình có gian nan, thử thách. Áp dụng phong thủy khi mua nhà mới là sự đầu tư khôn ngoan trên... Xem thêm »

Tại sao bạn không nên đặt giường dưới cửa sổ?

Một giấc ngủ ngon là rất quan trọng để có sức khỏe tốt. Khi bạn ngủ, cơ thể sẽ tái tạo, chuẩn bị năng lượng cho ngày hôm sau. Đó là lý do... Xem thêm »

Mẹo phong thủy cho phòng ngủ hướng Nam

Phòng ngủ, nhất là phòng ngủ hướng Nam là không gian quan trọng thứ hai sau cửa chính trong việc tạo ra năng lượng phong thủy tốt cho ngôi nhà của bạn. Đây... Xem thêm »

7 dấu hiệu nhận biết một ngôi nhà có phong thủy tốt

Trong nhịp sống hiện đại hối hả, mọi người có xu hướng tự tạo ra hạnh phúc và sức khỏe bằng cách cải thiện phong thủy ngôi nhà của họ. Vì vậy, nếu... Xem thêm »

Ý nghĩa cây nha đam trong phong thủy và những điều bạn chưa biết

Với ưu điểm dễ trồng, không phải tốn quá nhiều thời gian chăm sóc, nha đam (hay còn gọi là cây lô hội) trở thành một trong những chậu cây phong thủy được... Xem thêm »