Cách đặt hướng giường ngủ theo tuổi chính xác nhất

Cách đặt hướng giường từ xưa đến nay vẫn luôn được coi trọng. Có rất nhiều cách đặt hướng giường, nhưng đặt hướng giường ngủ theo tuổi vẫn phổ biến và dễ làm theo nhất.

Nên đặt hướng giường ngủ theo tuổi vợ hay chồng

Theo quan niệm phong thủy, khi xét đến những việc trọng đại trong nhà đều sẽ ưu tiên nam giới, vì vậy khi chọn lựa đặt hướng giường thường sẽ đặt hướng giường theo tuổi người chồng. Khi đặt hướng giường theo tuổi chồng sẽ giúp ích lớn cho gia đình, giúp việc đặt hướng giường đạt hiệu quả cao nhất.

Cách đặt hướng giường ngủ theo tuổi chính xác nhất

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Tý

Tuổi Bính Tý
(1996)
Giáp Tý
(1984)
Mậu Tý
(1948, 2008)
Canh Tý
(1960)
Nhâm Tý
(1972)
Mệnh Thủy Kim Hỏa Thổ Mộc
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Tây
Tây Bắc
Bắc
Đông Bắc
Tây Nam
Tây Nam
Đông Bắc
Nam
Nam
Đông Bắc
Tây Nam
Bắc
Đông
Đông Nam
Màu sắc hợp tuổi

Xanh dương
kết hợp vàng, trắng

Vàng, nâu Xanh nhạt
kết hợp đỏ
Đỏ, vàng
Vàng đất

Xanh đen
Đen

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Sửu

Tuổi Kỷ Sửu
(1949)
Tân Sửu
(1961)
Quý Sửu
(1973)
Ất Sửu
(1985)
Mệnh Hỏa Thổ Mộc Kim
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Đông
Đông Nam
Nam Bắc Đông bắc
Tây Nam
Tây Bắc
Màu sắc hợp tuổi Xanh lá
kết hợp đỏ, hồng
Vàng, nâu đất
kết hợp đỏ, hồng,cam
Xanh dương, đen
kết hợp vàng, nâu
Vàng, nâu
kết hợp trắng, bạc

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Dần

Tuổi Bính Dần
(1986)
Canh Dần
(1950)
Giáp Dần
(1974)
Nhâm Dần
(1962)
Mệnh Hỏa Mộc Thủy Kim
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Tây Nam
Đông Bắc
Nam
Bắc
Đông
Đông Nam
Tây
Tây Bắc
Bắc
Đông bắc
Tây nam
Tây bắc
Màu sắc hợp tuổi xanh, xanh nhạt, xanh lá, xanh lục
kết hợp đỏ, cam, hồng
vàng nâu kết hợp
xanh dương, xanh đen, đen
trắng sáng, màu kim
cương kết hợp xanh nhạt
vàng, nâu đất
kết hợp trắng, bạc

Cách đặt hướng giường ngủ theo tuổi chính xác nhất

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Mão

Tuổi Tân Mão
(1951)
Quý Mão
(1963)
Ất Mão
(1975)
Đinh Mão
(1987)
Mệnh Mộc Kim Thủy Hỏa
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Bắc Đông Bắc
Tây Nam
Tây
Tây Bắc
Bắc
Đông
Đông Nam
Màu sắc hợp tuổi vàng, nâu đất
kết hợp xanh, xanh dương, đen
vàng, nâu
kết hợp trắng, bạc, xám
xanh nhạt
kết hợp trắng, kim cương
Xanh lá
kết hợp đỏ, cam, hồng

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Thìn

Tuổi Nhâm Thìn
(1952)
Giáp Thìn
(1964)
Bính Thìn
(1976)
Mậu Thìn
(1988)
Mệnh Thủy Hỏa Thổ Mộc
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Tây Bắc
Tây
Đông
Đông Nam
Nam Bắc
Màu sắc hợp tuổi xanh dương
kết hợp trắng, xám
Xanh lá
kết hợp đỏ, hồng
vàng nâu
kết hợp cam, đỏ
xanh dương
kết hợp xanh đen, đen, xanh lá

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Tỵ

Tuổi Quý Tỵ
(1953)
Ất Tỵ
(1965)
Đinh Tỵ
(1977)
Kỷ Tỵ
(1989)
Mệnh Thủy Hỏa Thổ Mộc
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Tây Bắc
Tây
Đông
Đông Nam
Đông Bắc
Nam
Tây Nam
Bắc
Màu sắc hợp tuổi trắng, kim cương
kết hợp xanh đen,
đen, xanh lá, xám
Xanh lá
kết hợp Cam, Đỏ, hồng
vàng, nâu đất
kết hợp Cam, Đỏ, hồng
vàng, nâu đất
kết hợp xanh dương, Đen

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Ngọ

Tuổi Giáp Ngọ
(1954)
Bính Ngọ
(1966)
Mậu Ngọ
(1978)
Canh Ngọ
(1990)
Mệnh Kim Thủy Hỏa Thổ
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Đông Bắc
Tây Nam
Tây Bắc
Tây
Đông
Đông Nam
Màu sắc hợp tuổi vàng, nâu đất
kết hợp trắng, kim cương
xanh dương kết hợp
trắng, kim cương, xám, đen
xanh, xanh lá
kết hợp Cam, Đỏ, hồng
vàng, nâu
kết hợp Cam, Đỏ, hồng

Cách đặt hướng giường ngủ theo tuổi chính xác nhất

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Mùi

Tuổi Ất Mùi
(1955)
Đinh Mùi
(1967)
Kỷ Mùi
(1979)
Tân Mùi
(1991)
Mệnh Kim Thủy Hỏa Thổ
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Đông Bắc
Tây Nam
Tây Bắc
Tây
Đông
Đông Nam
Nam
Màu sắc hợp tuổi vàng, nâu kết hợp trắng, kim cương xanh dương kết hợp trắng, kim cương xanh, xanh lá kết hợp Cam, Đỏ, hồng vàng, nâu kết hợp Cam, Đỏ, hồng

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Thân

Tuổi Bính Thân (1956 Mậu Thân (1968 Canh Thân (1980 Giáp Thân (2004
Mệnh Hỏa Thổ Mộc Thủy
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Tây Nam
Đông Bắc
Nam

Nam
Đông Bắc
Tây Nam

Bắc
Đông
Đông Nam
Tây
Tây Bắc
Bắc
Màu sắc hợp tuổi màu xanh kết hợp Cam, Đỏ, hồng, xanh nhạt màu hồng kết hợp màu đỏ, vàng, nâu vàng, nâu kết hợp xanh đen, màu đen màu xanh kết hợp xanh nhạt, màu kim cương

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Dậu

Tuổi Ất Dậu
(1945)
Kỷ Dậu
(1969)
Tân Dậu
(1981)
Đinh Dậu
(1957)
Mệnh Thủy Thổ Mộc Hỏa
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Tây
Tây Bắc
Bắc
Nam
Đông Bắc
Tây Nam
Bắc
Đông
Đông Nam
Tây Nam,
Đông Bắc
Nam
Màu sắc hợp tuổi xanh kết hợp xanh nhạt, màu kim cương màu hồng kết hợp màu đỏ, vàng, nâu vàng, nâu đất kết hợp Xanh dương, Đen màu xanh kết hợp Cam, Đỏ, hồng, xanh nhạt

Cách đặt hướng giường ngủ theo tuổi chính xác nhất

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Tuất

Tuổi Bính Tuất
(1946)
Canh Tuất
(1970)
Giáp Tuất
(1994)
Mậu Tuất
(1958)
Nhâm Tuất
(1982)
Mệnh Thổ Kim Hỏa Mộc Thủy
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
nam, đông bắc hoặc hướng tây nam Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc Tây nam, đông bắc hoặc hướng nam Bắc, đông và đông nam Tây, tây bắc hoặc hướng bắc
Màu sắc hợp tuổi hồng kết hợp màu đỏ, vàng, nâu vàng, nâu kết hợp trắng, bạc, xám xanh kết hợp cam, đỏ, hồng, xanh nhạt vàng, nâu đất
kết hợp xanh dương, đen
màu xanh kết hợp xanh nhạt, màu kim cương

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Hợi

Tuổi Kỷ Hợi
(1959)
Quý Hợi
(1983)
Tân Hợi
(1971)
Ất Hợi
(1995)
Mệnh Mộc Thủy Kim Hoa
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Bắc
Đông
Đông nam
Tây
Tây bắc
Bắc
Đông Bắc
Tây Nam
Tây Bắc

Đông Bắc
Tây Nam
Tây Bắc

Màu sắc hợp tuổi vàng, nâu đất kết hợp xanh dương, đen màu xanh kết hợp Xanh nhạt, màu kim cương vàng, nâu kết hợp trắng, bạc, xám xanh kết hợp cam, đỏ, hồng, xanh nhạt
Thanh Hằng (TH)

Nguồn: https://youhomes.vn/cong-dong/diem-tin/cach-dat-huong-giuong-ngu-theo-tuoi-chinh-xac-nhat-3421.html

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bày bàn thờ ngày Tết như thế nào để rước may mắn, tài lộc vào nhà?

Xưa nay, việc bày bàn thờ ngày Tết như thế nào cho chuẩn phong thủy để thu hút nhiều tài lộc, may mắn vào nhà trong năm mới là điều mà các gia... Xem thêm »

Kiến trúc sư và chuyện thiết kế miễn phí

Xem thêm »

Tuyệt chiêu hóa giải 8 cấm kỵ phong thủy phòng ngủ liên quan tới giường

Phong thủy phòng ngủ tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, hạnh phúc và sự nghiệp của gia chủ. Do đó, việc thiết kế và bài trí không gian... Xem thêm »

Phong thủy văn phòng và 6 lưu ý quan trọng tuyệt đối không bỏ qua

Nếu biết cách áp dụng các mẹo phong thủy văn phòng thì bất kể đó là văn phòng tại nhà hay công ty, diện tích rộng hay hẹp đều có thể thu hút... Xem thêm »

4 yếu tố phong thủy quan trọng cần xem xét khi mua nhà mới

Mua một ngôi nhà mới là trải nghiệm thú vị, dù quá trình có gian nan, thử thách. Áp dụng phong thủy khi mua nhà mới là sự đầu tư khôn ngoan trên... Xem thêm »

Tại sao bạn không nên đặt giường dưới cửa sổ?

Một giấc ngủ ngon là rất quan trọng để có sức khỏe tốt. Khi bạn ngủ, cơ thể sẽ tái tạo, chuẩn bị năng lượng cho ngày hôm sau. Đó là lý do... Xem thêm »

Mẹo phong thủy cho phòng ngủ hướng Nam

Phòng ngủ, nhất là phòng ngủ hướng Nam là không gian quan trọng thứ hai sau cửa chính trong việc tạo ra năng lượng phong thủy tốt cho ngôi nhà của bạn. Đây... Xem thêm »

7 dấu hiệu nhận biết một ngôi nhà có phong thủy tốt

Trong nhịp sống hiện đại hối hả, mọi người có xu hướng tự tạo ra hạnh phúc và sức khỏe bằng cách cải thiện phong thủy ngôi nhà của họ. Vì vậy, nếu... Xem thêm »