Về Chúng Tôi

Đây là diễn đàn được thành lập với tâm nguyện duy nhất là tạo ra một sân chơi, một điểm gặp gỡ và giao lưu kiến thức cho tất cả các bạn yêu thích bộ môn văn hóa cổ Phương Đông trên mọi miền đất nước. “CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI” sẽ là khẩu hiệu cũng sẽ là phương châm duy nhất của diễn đàn