Người tuổi Ngọ chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Ngọ?

Trong các bài trước, chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi xông nhà Tết Canh Tý 2020 hợp với năm và ngày xông nhà. Tuy nhiên, đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, người xông nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các tuổi tốt xông nhà hợp với năm mới, ngày xông nhà (mùng 1 và mùng 6 Tết là ngày đi làm chính thức) và từng tuổi gia chủ để bạn đọc dễ tra cứu. Chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt (trên trung bình) cho hai ngày mùng 1 và mùng 6 Tết Canh Tý 2020 để bạn đọc rộng đường lựa chọn.

Riêng về hợp tuổi gia chủ, chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu (can, chi xung khắc) là được. Mặt khác, chỉ cần người xông đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi, nếu được đủ các yếu tố trên thì càng tốt.

Tuổi xông nhà mùng 1 Tết Canh Tý 2020

2. Tuổi khá (trên trung bình):

– Đinh Mão 1927, 1987

– Đinh Tị 1917, 1977

– Mậu Tý 1924, 1984

– Mậu Dần 1938, 1998

– Kỷ Mão 1939, 1999

– Kỷ Tị 1929, 1989

– Canh Tý 1900, 1960

– Canh Dần 1950, 2010.

(kiêng các tuổi có hàng Can là Giáp, Bính, Tân, Quý và hàng Chi là Ngọ, Dậu).

1. Tuổi tốt:

– Nhâm Dần: 1962;

– Ất Tị: 1905, 1965;

– Đinh Mùi: 1907, 1967;

– Mậu Thân: 1908, 1968;

– Canh Tuất: 1910, 1970;

– Nhâm Tý: 1912, 1972;

– Ất Mão: 1915, 1975;

– Kỷ Mùi: 1919, 1979;

– Canh Thân: 1920, 1980;

– Nhâm Tuất: 1922, 1982;

– Ất Sửu: 1925, 1985;

– Mậu Thìn: 1928, 1988;

– Nhâm Thân: 1932, 1992;

– Ất Hợi: 1935, 1995;

– Đinh Sửu: 1937, 1997;

– Canh Thìn: 1940, 2000;

– Đinh Hợi: 1947, 2007;

– Kỷ Sửu: 1949, 2009;

– Nhâm Thìn: 1952, 1912;

– Ất Mùi: 1955, 2015;

– Mậu Tuất: 1958;

– Kỷ Hợi: 1959.

Trong đó các tuổi Nhâm Tuất: 1922, 1982; Ất Sửu: 1925, 1985; Nhâm Thân: 1932, 1992; Ất Hợi: 1935, 1995; Nhâm Thìn: 1952, 1912; Ất Mùi: 1955, 2015 tốt nhất vì được cả Can và Chi.

Tuổi tốt xông nhà ngày mùng 6 Tết Canh Tý 2020

2. Tuổi khá (trên trung bình):

– Canh Tý: 1900, 1960;

– Canh Tuất: 1910, 1970

– Nhâm Tý: 1912, 1972

– Nhâm Tuất: 1922, 1982;

– Tân Mão: 1951, 2011;

– Tân Mùi: 1931, 1991;

– Tân Dậu: 1921, 1981;

– Tân Hợi: 1911, 1971;

– Quý Mão: 1903, 1963;

– Quý Mùi: 1943, 2003;

– Quý Dậu: 1933, 1993;

– Quý Hợi: 1923, 1983

(Kiêng các tuổi có các Can: Giáp, Bính, Mậu; và các Chi: Ngọ, Dần).

1. Tuổi tốt:

– Tân Sửu: 1961;

– Ất Tị: 1905, 1965;

– Đinh Mùi: 1907, 1967;

– Quý Sửu: 1913, 1973;

– Ất Mão: 1975;

– Đinh Tị: 1977;

– Canh Thân: 1920, 1980;

– Ất Sửu: 1925, 1985;

– Đinh Mão: 1927, 1987;

– Kỷ Tị: 1929, 1989;

– Nhâm Thân: 1932, 1992;

– Ất Hợi: 1935, 1995;

– Đinh Sửu: 1937, 1997;

– Canh Thìn: 1940, 2000;

– Tân Tị: 1941, 2001;

– Ất Dậu: 1945, 2005;

– Đinh Hợi: 1947, 2007;

– Kỷ Sửu: 1949, 2009;

– Nhâm Thìn: 1952, 2012;

– Quý Tị: 1953, 2013;

– Ất Mùi: 1955, 2015;

– Đinh Dậu: 1957;

Trong đó, những tuổi Ất Tị: 1905, 1965; Đinh Tị: 1977; Ất Sửu: 1925, 1985; Đinh Sửu: 1937, 1997 là tốt nhất vì được cả can và chi.

Tuổi tốt hợp gia chủ tuổi Ngọ: xung Tý, hợp Mùi, Dần, Tuất

1. Giáp Ngọ – 1954, 2014 (Giáp khắc Mậu và Canh, hợp Kỷ) hợp tuổi: Kỷ Sửu (1949, 2009), Kỷ Mão (1939, 1999), Kỷ Tị (1929, 1989), Kỷ Mùi (1919, 1979), Kỷ Dậu (1909, 1969), Kỷ Hợi (1959), Ất Mùi (1955, 2015), Đinh Mùi (1907, 1967), Tân Mùi (1931, 1991), Quý Mùi (1943, 2003), Giáp Dần (1914, 1974), Bính Dần (1926, 1986), Nhâm Dần (1962), Giáp Tuất (1934, 1994), Bính Tuất (1946, 2006), Nhâm Tuất (1922, 1982);

2. Bính Ngọ – 1906, 1966 (Bính khắc Canh và Nhâm, hợp Tân) hợp tuổi: Tân Sửu (1961), Tân Mão (1951, 2011), Tân Tị (1941, 2001), Tân Mùi (1931, 1991), Tân Dậu (1921, 1981), Tân Hợi (1911, 1971), Giáp Dần (1914, 1974), Bính Dần (1926, 1986), Mậu Dần (1938, 1998), Giáp Tuất (1934, 1994), Bính Tuất (1946, 2006), Mậu Tuất (1958), Ất Mùi (1955, 2015), Đinh Mùi (1907, 1967), Kỷ Mùi (1919, 1979), Quý Mùi (1943, 2003);

3. Mậu Ngọ – 1918, 1978 (Mậu khắc Giáp, Nhâm, hợp Quý) hợp tuổi: Quý Sửu (1913, 1973), Quý Mão (1963), Quý Tị (1953, 1913), Quý Mùi (1943, 2003), Quý Dậu (1933, 1993), Quý Hợi (1923, 1983), Bính Dần (1926, 1986), Canh Dần (1950, 2010), Mậu Dần (1938, 1998), Bính Tuất (1946, 2006), Canh Tuất (1910, 1970), Mậu Tuất (1958), Ất Mùi (1955, 2015), Đinh Mùi (1907, 1967), Kỷ Mùi (1919, 1979), Tân Mùi (1931, 1991), Quý Mùi (1943, 2003);

4. Canh Ngọ – 1930, 1990 (Canh khắc Bính, Giáp, hợp Ất) hợp tuổi: Ất Sửu (1925, 1985), Ất Mão (1915, 1975), Ất Tị (1965), Ất Mùi (1955, 2015), Ất Dậu (1945, 2005), Ất Hợi (1935, 1995), Mậu Dần (1938, 1998), Canh Dần (1950, 2010), Nhâm Dần (1962), Mậu Tuất (1958), Canh Tuất (1910, 1970), Nhâm Tuất (1922, 1982), Đinh Mùi (1907, 1967), Kỷ Mùi (1919, 1979), Tân Mùi (1931, 1991), Quý Mùi (1943, 2003);

5. Nhâm Ngọ – 1942, 2002 (Nhâm khắc Mậu, Bính, hợp Đinh) hợp tuổi: Đinh Sửu (1937, 1997), Đinh Mão (1927, 1987), Đinh Tị (1917, 1977), Đinh Dậu (1957), Đinh Hợi (1947, 2007), Giáp Dần (1914, 1974), Canh Dần (1950, 2010), Nhâm Dần (1962), Giáp Tuất (1934, 1994), Canh Tuất (1910, 1970), Nhâm Tuất (1922, 1982), Ất Mùi (1955), Đinh Mùi (1907, 1967), Kỷ Mùi (1919, 1979), Tân Mùi (1931, 1991), Quý Mùi (1943, 2003)./.

Related Posts

5 điều cần làm cho phong thủy đầu năm 2020 bạn sẽ phải hối hận khi bỏ qua!

Có thể nói dịp đầu năm mới là thời gian quan trọng nhất trong một năm, vì vậy chúng ta luôn cần chú trọng đến những yếu tố phong thủy sau đây để giúp cho năm mới được tốt lành may mắn hơn.

Số nhà phong thủy đem lại tài lộc may mắn cho gia chủ

Số nhà là yếu tố để quyết định xem có nên mua một căn nhà hay không. Dù căn nhà có đẹp và giá rẻ đến đâu nhưng phạm phải những số xấu trong phong thủy vẫn khiến nhiều người lắc đầu từ chối.

Mệnh Thổ thích hợp trồng cây gì trong nhà?

Tại các gia đình hoặc nơi làm việc hiện nay, nhiều người có xu hướng lựa chọn loài cây hợp với bản mệnh của mình để trang trí nhằm nâng cao tính thẩm mỹ, đồng thời tạo sự hoà hợp với thiên nhiên. Ngoài ra, 1 số cây còn mang đến ý nghĩa tích cực về mặt phong thuỷ, giúp gọi mời các điều tốt đẹp, may mắn đến cho gia chủ. Vậy, loài cây phong thủy hợp mệnh Thổ là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

Đất thóp hậu là gì? Cách hóa giải đất thóp hậu chuẩn phong thủy?

Trong thời đại mà thông tin tràn ngập như hiện nay, việc có thể tìm được thông tin chính xác để tin tưởng quả thật không dễ dàng gì. Nhất là về lĩnh vực phong thủy nhà ở, 9 người 10 ý, khiến cho nhiều người đang có nhu cầu mua nhà lo lắng.

Những biểu tượng phong thủy giúp cải thiện năng lượng cho ngôi nhà

Sử dụng những biểu tượng phong thủy là cách vừa để cải thiện nguồn năng lượng trong nhà vừa cho không gian thêm đẹp và ấn tượng.

Thiết kế logo theo phong thủy để tăng tài thêm lộc, thịnh vượng lâu bền

Trong kinh doanh, áp dụng phong thủy đúng cách sẽ tạo ra nguồn năng lượng tốt để tăng cường phúc lợi của nhân viên, cũng như để thu hút sự thành công, sự thịnh vượng. Thiết kế logo theo phong thủy cũng không nằm ngoài mục đích ấy.